onsdag 14 oktober 2015

Mitt projekt är en bok

Det senaste halvåret har jag pratat rätt mycket om ett
projekt som jag jobbat med. Nu kan jag avslöja att jag har
skrivit en historik som skall ges ut i bokform.
Kan ni förstå, en bok! Det här har varit ett helt nytt uppdrag för mig. 
Jag som varken är någon författare eller någon perfekt skribent 
har kastat mig ut i den verkliga hetluften....
De senaste veckorna har vi jobbat med lay-outen. Marjo har gjort
ett fantastiskt lay-outjobb enligt de förslag som jag kommit med.
Vi har passat in bilder och texter till en förhoppningsvis 
intressant helhet. Och nu är det fem före tryckpressen...


I går kom jag hem med en papperskopia av hur boken kommer att se ut.
Nu kan jag se hur bokstävernas olika typsnitt och sidnumreringarnas
utformning kompletterar varandra till en helhet. 
Oj, så mycket jag har lärt mig av det här projektet. Nästa vecka börjar
boken tryckas och sedan är detta projekt ohjälpligt över för min del.
Nu stålsätter jag mig för den kritik som kommer att riktas
mot innehållet. Själv är jag både stolt och
glad att jag vågat. Allt blev väl inte bra, men jag hoppas läsaren
skall finna en lättläst och glatt inspirerande historik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar