måndag 27 mars 2017

Pappersbruket i Jungsund

I dag plockar jag fram foton från augusti 2016.
Nu är det dags att bli lite historisk igen.... Då, i augusti, var
det en härlig sensommarkväll och vi cyklade via det som ännu finns
kvar av Pappesrbruket i Jungsund.


År 1828 grundade skeppsredaren och handlaren Johan Grönberg ett 
pappersbruk i Jungsund. Denna Grönberg hade redan år 1813 byggt ett glasbruk
i Grönvik, som då låg ca en kilometer bort. Grönvik glasbruk blev ett av Nordens största
glasbruk (läs här ). Pappersbruket verkade här i Jungsund under åren
1831 - 1876.
 

På detta pappersbruk gjordes papper av både lump och av
pappersavfall. I början av 1800-talet gjordes allt papper av lump, dvs
fibrer av slitna och använda kläder. Från omkring 1850 blev det mera allmänt 
att använda trävirke/massaved för att framställa papper.


 För att framställa papper behövs mängder av vatten.
I Jungsund grävde man en kanal från Degerträsket. Ännu i denna dag
finns det ståtliga vattenfallet att beskåda, men vattenmängden
har sinat och idag är det svårt att tänka sig hur det en gång  har sett ut.Handlare Grönberg använde sig av samma arbetare både vid
glasbruket och pappersbruket. På somrarna kunde nämligen glasbruket
inte vara igång, det blev för varmt inne i hyttorna. Då flyttades 
arbetarna till pappersbruket.


Här sorterades lumpen, finfördelades, stampades, maldes och formades till papper.
Det färdiga pappret transporterades sedan med hästskjuts till Vasa stad.
För det mesta bestod lasten av både glas och papper.


Pappersbruket var ett litet företag, det var glasbruket som var
den stora industrin i området. Dock ökade efterfrågan på papper, men
tyvärr var inte vattentillgången tillräcklig för pappersbruket. Vissa år kunde
pappersbruket hållas igång endast tre månader.
Bruket lades ner år 1876.


Vi cyklade vidare i sommarkvällen,
men vi kände historiens vingslag när vi cyklade vidare
ut till Grönvik.....

1 kommentar: