lördag 15 juli 2017

Jag vandrade över Toby stenbro en gråmulen dag

Häromdagen åkte jag över Toby stenbro och kände att jag måste stanna
bilen för att knäppa några foton. Regnet hängde i luften och jag 
hann precis vandra över bron innan regnet började ösa ned....


Toby stenbro stod klar år 1781 och den godkändes som museibro år 2009.


Bron är 81 meter lång och 8 meter bred, den har tre fria öppningar (2+1).
Bron finns längs Toby-Helsingby landsväg i Korsholms kommun.


År 1775 bestämde landshövdingen att en ny bro skulle byggas över Toby å, eftersom
den gamla bron var i så dåligt skick. Vidare bestämde landshövdingen att alla med
mantal i Korsholm, Vörå, Storkyro, Ilmola, Lillkyro, Malax, Laihela, Lappfjärd
och Lappo socknar gemensamt skulle delta i kostnaderna.Dagens ena vattenfåra flyter fram i maklig takt. Just där den nya bron skulle
byggas delar sig nämligen ån med en liten ö i mitten.


Brobygget bjöds ut på auktion och det billigaste anbudet löd på
4.100 silverriksdaler. Huvudentreprenör torde ha varit en murarmästare vid namn
David Olander som hade den kände byggmästaren Tomas Rijf till sin hjälp.
Bron stod färdig sommaren 1781.


Idag är bron restaurerad och i flitig användning. På den lilla ön finns en byggnad
som tidigare inhyste en andelshandel, numera är huset omändrat till bostadshus.


Jag knäppte en sista bild och så öste regnet över mig
och jag fick lov att springa till bilen - som jag parkerat på andra sidan bron....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar