måndag 20 juni 2016

Sommarens bloggprojekt

I vintras hittade jag en intressant bok "Österbottens svenska kommuner,
deras historia, traditioner och nutid". Boken är skriven för över hundrasexton år sedan
(tryckt år 1900), så även det där med bokens nutid är numera historia. I boken berättas
 om 32 Österbottnsika kommuner och deras historiska öden, skrönor och gamla händelser.
"Framställningen grundar sig på den tryckta litteratur i ämnet, som varit oss
bekant, på till vårt förfogande ställda skriftliga meddelanden och skildringar
af flere personer i Österbotten, samt på vår egen personliga ortskännedom och
af oss anställda forskningar. På fullständighet gör boken icke anspråk." skriver
sv österbottniska studenter i bokens förord.


Om ni visste hur många spännande kvällar jag haft den gångna vintern
när jag suttit och läst i boken under lampans sken!
Det slog mig rätt omgående att den här boken kunde bli sommarens bloggprojekt.
Att besöka några österbottniska kommuner och notera vad skribenterna har berättat för
skrönor och muntliga berättelser om just dessa kommuner.
Jag vet att allt kanske inte stämmer, man kanske vet mera om saker och ting idag.
Men ändå, så intressant att återge vad man skrev för över hundra år sedan....


"Södra Österbottens kusttrakter voro, att döma af de sparsamma fornfynden,
blott föga befolkade under förkristlig tid. Under denna aflägsna period lågo ju
ännu stora sträckor af den senare skogbevuxna och odlade kusten 
under hafvet. Den trakt, där en fast bosättning antagligen fans redan vid vår
tideräknings början, utgör Kyrö-älfs nedre floddal några mil från den nuvarande
hafsstranden. Bland de svenska bebodd orterna kan Wörå hänföras till 
detta område. Under det första årtusendet af den kristna tideräkningen
voro utom Wörå måhända Pedersöre- och Munsala näjderna bebodda."
så börjar boken. 
Vill ni månne följa med på en historisk resa i Österbotten?


Jag kommer att börja med Kristinestad i söder, vi besökte nämligen den staden igår.
Mina och bokens  berättelser från "staadin" får bli en annan dag....

1 kommentar:

 1. Ja tack, gärna ... jag "hänger" med!
  Undrar var man kan hitta en sån skatt!?
  Kommer du månne hitåt också? :)
  Jag bor vid kusten i västra närpes :)
  Trevlig läsning och midsommar!

  SvaraRadera