tisdag 14 juni 2016

Kvarken på UNESCO:s världsarvslista

Nästan mitt ute i Kvarken ligger ett av UNESCO:s världsnaturarv.
Nu har det gått tio år sedan Kvarken togs med på UNESCO:s världsarvslista,
som en plats med unik natur som är värt att uppmärksammas och bevaras.
Under jubileumsåret uppmärksammas detta naturarv på olika sätt, bla just denna vecka
sänder YLE Radio Wega sina radioprogram från Kvarken.
Tillsammans med våra rikssvenska gäster besökte vi igår Björköby,
 som ingår i världsnaturarvet.


Vi åkte över Finlands längsta bro, Replotbron, över till Replot
och sedan vidare till Björköby.
Både Replot och Björköby var tidigare egna kommuner, men år 1973 slogs de ihop med
Korsholms kommun. Kvarkens världsarv finns i delar av kommunerna Vörå, Korsholm,
Korsnäs, Malax och Vasa stad. Delar av Kvarkens naturarv finns också
längs Höga Kusten i Sverige.
Här i området kring Kvarken har naturen fått sitt säregna utseende till följd
av den senaste istiden. Då formades nämligen moränryggar och de tillsammans
med landhöjningsfenomenet gör detta område unikt.


Vi parkerade bilarna vid Svedjehamn och haffade en guide som följde med oss
upp till Satkaret, utkikstornet där man ser ut över de berömda moränerna.


Naturen är verkligen säregen här uppifrån. Här ser man tydligt och klart
de långsmala moränerna som bildats när inlandsisen en gång i tiden drog sig bort.Sedjehamn med sina båthus och Salteriet, den stora röda byggnaden till höger.


Dagen bjöd på en verkligt rund och fin halo ring.
Här tittar vi upp mot solen uppe i tornet. Haloringen bildas av iskristaller
som finns uppe i atmosfären (vid vissa väderleksförhållanden).


Vi blickade länge ut över landskapet och de vackra moränerna.


Tillsammans med guiden vandrade vi längs
vandringsleden mot Bodvattnet.


Vid hamnen låg den nytjärade ekan Svalan.I bakgrunden utkikstornet Saltkaret.


Vi hade en verkligt vacker och skön dag i det yttersta havsbandet.


Eftersom vi var hungriga beställde vi varsin fisktallrik vid Salteriet. Jättegott!
Så började vi söka oss hemåt, och på hemvägen körde vi in längs de
vackra grusvägarna och vi beundrade de vackra röda husen med de stolta
gamla ladugårdarna byggda i sten och de otaliga stengärdsgårdarna.
En verkligt fin dag ute i Kvarkens naturvärldsarv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar